Think this is good?

FJÄRRÅTGÄRDER CENTRUM GER GÅRDAR FJÄRRKONTROLL│Calameo

frejkirsch

http://en.calameo.com/read/00189946143aebe976d24
bp holdings
Från BP vindkraft fjärråtgärder centrum i Houston kontrolleras alla 13 i dess gårdar över sju oss stater är nära 24/7. Den information som förmedlas tillbaka hjälper dem att producera mer effektivt, ekonomiskt och säkert sätt
Sitter i ett mörkare rum mer än 30 våningar ovan gatorna i downtown Houston, USA, en BP vindkraft aktör är kunna berätta besökare exakt hur mycket makt genereras på en vindkraftspark så långt bort som California

Continue to calameo.com

Inappropriate?

Discuss

  • frejkirschfrejkirsch

    this was an interesting website and the post was really awesome