Đất Đi

Thích xem phim giả tưởng, nghe nhạc tất cả các thể loại tùy từng tâm t

I am good at giving a damn.

Location
Hanoi, Vietnam

Followers

You’re the first to arrive!

Be the first to follow Đất Đi and you’ll see Activity in your For You feed.